P Hackmans Hemsida

P HACKMANS RESURSSIDA!

Presenterad av Hut, Hyfs och Hållning Productions

"Doften av kossa finns där än"

(Bo Nilsson: Den glade korvstopparen)

Jag

Peter Hackman, universitetslektor vid LiTH 1970-2006: Detta är istortsett min gamla webarea på LiTH, som inte längre kan ligga kvar där. Jag har istället lagt den här, för att hålla diverse material, kursrelaterat eller ej, tillgängligt för den studerande och undervisande allmänheten. Det viktigaste finns under "Mina sista kurser" med bl a Talteori och boken Elementary Number Theory, samt "Länkar för studenter", med bl a mina böcker om Lineär Algebra: Krypa-Gå och Kossan.

Gerontens avsked

I denna essä berättar jag min professionella historia och lite om villkoren för förändring inom högskoleutbildningen.

Mina kurser 1970-2006

Priser och utmärkelser

Inte är det mycket.

P Hackman Understår Sig!

Diverse Utgjutelser.

Ett matematiskt arbete, "E(A/p)", om injektiva höljen.

Mina sista kurser

Mina sista kurser var

Abstrakt Algebra, diverse folk,
med examinationsuppgifter och extramaterial, t ex teorin för ändiga kroppar.

Talteori, diverse folk,
med examinationsuppgifter, extramaterial (bla om kedjebråk och Minkowskis gitterpunktsats) och boken "Elementary Number Theory".

Konkret Matematik, diverse folk
med examinationsuppgifter samt Bernoullitalens asymptotik.

Flervariabelanalys
med lite extramaterial, t ex bevis för kontinuitetssatser.

Diverse, länkar

Andragradskurvor och dito ytor, med tack till Folke Norstad (som gjorde figurerna).

Adresser till nätbokhandlar, etc.

Projektarbete Magnus Ranlöf, Johan Winell, Norrköping om datorgrafik; pdf. Med tack.

epsilon-delta-formalismen.

En pedagogisk framställning av
aritmetiska summan,

Historiskt arkiv

Eric Weisstein's World of Mathematics En webencykopledi

Termvis derivation av potensserier, med tillämpningar pdf

Mina böcker om Lineär Algebra:

Krypa-Gå,
Lineära Algebrans tekniska och geometriska grunder,

Boken med Kossan på.,
allmän teori för vektorrum och lineära avbildningar. Med Facit, översikt och Stora Avbildningskatalogen.

KONTAKTPROJEKT, MATEMATIK I TEKNISKA UTBILDNINGAR

Den 22 januari 2001 publicerade jag en diger rapport om matematikbehov och matematikanvändning inom de tekniska utbildningarna. Det finns tre ingångar:
programförklaring, innehållstablå, bruksanvisning

med länkar vidare. Delvis föråldrat, delvis speciellt för LiTH, men med en hel del tankeväckande idéer.

Annat professionellt

Olle Häggströms artiklar i utbildningsfrågor

Olle Häggströms blogg

Samma blogg, utbildningsfrågor

Om lineär algebra har jag redan skrivit en del, framför allt

Tankar om lineär algebra

Den förra essän är en utredning av lineära algebrans ställning, problem och didaktik. I liknande anda har jag utrett behovet av

"kontinuerlig matematik"

inom D- och C-linjen.

Mer lineär algebra:

En opedagogisk historia

samt

Kompletterande material om basbyte

Allmänt: Om en nationell utvärdering av matematikutbildningen

Direktlänkar till didaktiska utgjutelser ("P Hackman Understår sig", se ovan)

Utgjutelse 1: Stringens och moral
Utgjutelse 2: Lära sig utantill?
Utgjutelse 8: Konvergens - mindre "att" och mera "hur"
Utgjutelse 9: Tillbaka till sandlådan
Utgjutelse 13: Pedagogisk filosofi i två bokstäver
Utgjutelse 14:The teaching of linear algebra
Utgjutelse 15: Om påstådda och verkliga reformbehov
Utgjutelse 20: Matematiken är promiskuös!
Utgjutelse 22: Om matematisk målsättning
Utgjutelse 25: Bibliofobi, en onödig sjuka.

Pedagoja

Min pedagogiska filosofi bygger på
Hackmans Enkelhetsprincip
Hackmans Nyttoprincip
vidare:


Som föreläsare hyllar jag
Hackmans Paradox

Newtons lag kan du. Säkert också Coulombs lag. Men Hackmans omvända kvadratlag, känner du till den?

Mitt livs första pedagogiska kurs gällde Blooms taxonomi. Den gick i mars 2001. Som bidrag och övning författade jag en liten essä om

Matematisk Målsättning,

exemplifierad av flervariabelanalysen. Formatet är postscript.

Om du undrat varför PBI (ProblemBaserad Inlärning) bytte namn till PBL (ProblemBaserat Lärande) får du veta

sanningen här.

Henrik Eriksson om IT-bluffen, 1997

Ledare i Expressen, 21/5 2001:"Skolan föder ångest"