Ekonomiska Institutionen

Enligt studiehandboken är det en enda kurs inom EKI som anger explicita förkunskapskrav inom matematiken. Det är TEIM21 Industriell marknadsanalys för I4 och Ii4. Förkunskaperna anges till TAMS15, Matematisk statistik I, grundkurs och TAMS65, Matematisk statistik I, forts.kurs. Det är rätt entydigt vilken grundläggande matematik som sådana kurser aktualiserar, vilket framgår på flera andra håll i denna undersökning. Därför gjordes ingen enkätundersökning inom EKI.

Åter till tablån