>

Allmänt, stora kurser, pedagogik

Röster från Verkligheten
Lineär Algebra
Analys A och B
Övrig Analys
Geometri
Diskret Matematik och Algebra
Undervisningsformer
Kurslitteratur
Elektroniska hjälpmedel
Förkunskapsproblem
Matematik hela vägen
Just-in-time, tillämpningsanknytning, integration
Examination

Institutioner


MAI (matematik)

IKP (konstruktion och produktion)

IPE (produktionsekonomi)

IDA (datavetenskap)

ISY (systemteknik)

IFM (fysik)

EKI (ekonomi)

IMT (medicinsk teknik)

Utbildningsprogram


Teknisk fysik och elektroteknik (länkar)

Datateknik, Informationsteknologi, Datavetenskap (länkar, diskussion om "tematerminer")

Maskinteknik (länkar, diskussion kring en utvärdering)

Teknisk Biologi (diskussion, intervju med professor Mandenius)

Industriell Ekonomi (länkar)

Matematik-naturvetenskap (allmän diskussion)

Högskoleingenjörer (allmän diskussion)

Slutsatser

Åter till programförklaringen

Till bruksanvisningen

pehac@mai.liu.se