Föreläsningar genom åren, 1970-2006

Vektoranalys Y1 eller Y21972-1981, 1990-1996 (17 gånger!)
Lineär Algebra Y11992-1995
Lineär Algebra, överkurs1993-1994
Abstrakt Algebra, diverse folk 1971, 1976, 1995-2005 (två gånger 1997, 12 gånger i sträck!))
Transformteori Y2 1981-1982
Talteori, diverse folk 2002-2006
Konkret Matematik, diverse folk 1998, 2000-2002
Algebra III, I1 1972-1980, 1984-1985 (11 gånger)
Analys B, D2, TATM03,73, TATA061996-2004
Mat. spec. I2, M21970-1973
Lineär Algebra, Y31976-1978
Galoisteori, diverse folk1988, 1994


77 kurstillfällen, cirka 900 föreläsningar.
Därtill ett antal "storseminariekurser"
utan föreläsningar (c:a 20),
samt 7 omgångar propedeutisk kurs.

Åter till hemsidan