Examinationsuppgifter

För G eller 3 krävs 50 poäng. Högst 20 får tillgodoräknas varje gång, och minst 9 ska presteras sista gången. Sista omgången ska ha minst 3 poäng på vardera grupper och kinesiska restsatsen.

För betyget 4: krävs ytterligare 15 poäng. Sista omgången: minst 5 poäng på vardera grupper och kinessatsen.

För betyget 5 eller VG: 80 p varav minst 30 från VG-listan. Högst 12 VG-poäng tillgodräknas varje gång. Minimikrav sista gången, se ovan.

Anvisningarna kan komma att modifieras, preciseras och individualiseras under kursens gång. Detta gäller speciellt sista omgången.

Den som inte passar angivna tider utlämnar sig åt mitt godtycke. Allmänt gäller: när en rättad omgång lämnas ut är uppgifterna döda, dvs. inga lösningar tas längre emot!

Tiderna meddelas vartefter. Uppgifterna lämnas i det röda tråget på bokhyllan c:a 3 meter NV till NNV om mitt kontor. Rättade uppgifter lämnas i det blå tråget intill.

Uppgifterna:

Allmänna bladet, G- och 3-4-uppgifter även i pdf

överbetygsuppgifter 5, VG. pdfInlämningsuppgifter

Första tillfället, onsdag, 14/9 , kl. 8.00 W: 3,5,6,9,11,14,18; VG: G2,G3, G4, G7, R2.

Andra tillfället, onsdag 5/10 , kl. 8.00

W: 21, 22, 24, 26 27, 28; VG: R5, 6, 7,12 .

Tredje tillfället, onsdag 9/11, kl. 8.00 G: W32, 36a eller (XOR) 37, 36b, 39, 41b, 44.

VG: K3, 4, 8,9, 18 XOR 19.

Fjärde tillfället, onsdag, 7/12 , kl. 8.00

W46; W49acek (högst två delar) XOR 48acde; W50, 51, 52 XOR 56,53

VG: K12, 20, K21 (fields.ps, 4 poäng för hela uppgiften), C1, C3, G10 bc (5 p för hela). Svaret på a) är 48*42 och kommer sannolikt att ges på föreläsning! Sen är det ett tryckfel i c): det ska stå p+s = m+n!

Åter