TATA10- algebra

Abstrakt algebra, TATA10

eller:

Matematisk guldgruva

2005 års kurs är slut

Nästa kurs går hösten 2006, med annan föreläsare.

Ett varmt tack till alla de studenter vilkas insatser gjorde 2005 års kurs till något utöver det vanliga!


Ett gammalt kursprogram
Ännu ett
Liten ordlista
Kursdagboken 2005, min sista kurs i ämnet

Ett inlämningsprogram, med länkar till uppgiftsblad (G- och VG-uppgifter)

tabell över irreducibla polynom, upp till grad 7, mod 2

Lite stenciler

1. Kinesiska Restsatsen, postscript, pdf.

2. Kinesiska Restsatsen, äldre upplaga, med fler tillämpningar. pdf.

4. Korrespondenssatsen

5. Multiplikativa gruppen i en ändlig kropp är cyklisk, pdf.
Genväg, utan hänvisning till allmän teori för ändliga abelska grupper.

6. Satser om ändliga kroppar, med bevis, pdf.
Genväg, utan entydighetssatsen för spaltningskroppar.

7. Faktoriseringen av "universalpolynomet" Xpn - X, pdf.

8. Frobeniusautomorfismen, pdf och "Berlekamp light" (endast irreducibilitetskriteriet).

9. Berlekamp's factoring algorithm, pdf

10. Kinesiska Restsatsen. Samma som nr2. + lineär rekursion. pdf.