Konkret matematik, diverse folk, vårterminen 2004 ???

Genererande funktioner och uppräknande kombinatorik

Bernoullitalens asymptotik (Fourieranalys i aktion!)

Kursprogram, pdf

Examinationsuppgifter, Blad A, pdf.

Examinationsuppgifter, Blad B, pdf.

Examinationsuppgifter, Blad C, pdf.

Åter till P Hackmans hemsida