Senciler om kedjebråk

På svenska. Motsvarar delar av Kapitel G och H i Elementary Number Theory.

Grunderna

Periodicitet (omsider)

Ekvivalens, reciprocitet och SQUFOF (SQUFOF har strukits).


Last modified: Sun Dec 27 17:22:05 CET 2015