TATM54, hemsidan


Talteori, diverse folk

Material från mina kurser genom åren

Examinationsuppgifter

Book: Elementary Number Theory
Ignorera det mesta som sägs om körtider, det är föråldrat.
Indexkalkyl för diskreta log numera överflyglat av sållmetoder.

Tre stenciler om kedjebråk

Kvadratiska reciprocitetssatsen samt Lucas-Lehmers test.

Minkowskis gitterpunktsats med existensbevis för lösningar till Pells ekvation. dito i pdf
En figur till Minkowski-dokumentet.

Lite länkar.

Matlab- och Python-funktioner

En Python-modul med elementära program för största gemensamma faktorn, Erathostenes såll, en primtalslista (från 2 till 9973), samt minsta positiva primitiva roten (från 3 till 5279)

Kan stjälas av den som använder Python och kan ses som pseudokod för den som använder andra språk. Förbättra gärna!

En indextabell för alla primtal från 3 till 97. Textfil. (primitiva roten, p.r., anges när den inte är 2).

Friday, 26-May-2006 13:18:11 MEST