Några länkar

Om Mersenneprimtal

Hela "Prime Pages"

Om Pells ekvation

En översikt om "Computational Number Theory"

PARI

Ett otroligt faktoriseringsprogram

Åter