Professorers intellektuella briljans avtar med kvadraten på avståndet till den egna specialiteten

Åter till P Hackmans hemsida