Läroböcker ska vara kompletta, föreläsaren ska komplettera dem.