Priser och belöningar

Jag har nio (9) gånger fått "guldstjärnebrev" av dekanus med anledning av kursvärderingarna för mina frivilliga kurser.

Det första, daterat 2002-03-04, lyder sålunda:

Bäste Peter Hackman

För LiTH:s långsiktiga utveckling är inget viktigare än att våra studenter får en undervisning av högsta kvalité. Vi har uppmärksammat de mycket goda kursvärderingar som din kurs, TATA10 Abstrakt Algebra, erhållit vilket visar studenternas uppskattning av din insats som lärare. Ett stort tack för det arbete, kunnande och engagemang som ligger bakom denna framgång.

Mille Millnert
Dekanus LiTH

Det andra är daterat 2002-05-13. I detta brev är "TATA10 Abstrakt Algebra" utbytt mot "TATM54 Talteori". Det tredje är daterat 2003-02-27. Det har samma lydelse som det första utom att "Bäste" är utbytt mot "Bästa".

Det fjärde är daterat 2003-04-02 och har exakt samma lydelse som det andra. Även det femte, 2004-050-05, gäller kursen i Talteori, men är undertecknat av en ny dekanus, Helen Dannetun.

Dannetuns brev av den 15 februari 2005 gäller återigen TATA-10, Abstrakt Algebra, men det krävdes avrundning, ty det verkliga betyget var 4.15! Det går utför. Det sjunde brevet avser återigen TATM54, och har annorlunda styckesindelning mot de tidigare. Det åttonde avser återigen TATA10 2005, min genom alla tider bästa kurs, i en för övrigt dyster tid. Min sista guldstjärna gäller Talteori TATM54, där jag alltså lyckades fem gånger i rad att tjusa studenterna.

För att få guldstjärnebrev ska kursen ha minst 10 deltagare, en svarsfrekvens på minst 35 procent, och ett "sammanfattningsbetyg" på minst 4.2.

För min lektionsundervisning i Komplex Analys hösten 2002 belönades jag av studenterna i Y2c med en middag på restaurang Plaza.

Jag utsågs till hedersmedlem i Y-sektionen 1974. Jag avsade mig mitt hedersmedlemskap 1979.

Jag har naturligtvis fått utmärkelsen för Nit och Redlighet, eftersom jag i december 1999 hade varit statligt anställd på heltid i 30 år. Belöningen bestod av en guldklocka, vars gravyr inte identifierar mottagaren (men är tillräcklig för att göra dinkan värdelös, vilket är väsentligt ur skattesynpunkt). När jag satte klockan på armen lossnade boettglaset och jag har sedan dess aldrig använt den. De borde ha gett mig en Suunto med inbyggd höjdmätare.

Jag har aldrig vunnit ett "pedagogiskt pris", eller nominerats till ett sådant. Och Alfred Hitchcock vann aldrig någon Oscar ...

Åter till P Hackmans hemsida