Om den aritmetiska summan

Kväll.

Det blåser ute.

Men det är ganska varmt.

Jag borde rätta tentor men orkar inte.

Det kunde ju inträffa att kollegerna ändrar normerna igen.

Så jag försöker fylla de allt längre tomrummen med egentligen ingenting.

Snyter du utan vidare en vettig mening med exakt tretton ord ur näsan?

Jag bygger, som du antagligen insett, på en aritmetisk serie med differensen 2, summan hundra.

Formeln för den aritmetiska seriens summa är nämligen antalet termer gånger medelvärdet av första och sista termen.

Den som läst och memorerat detta hänryckande alster kommer förmodligen aldrig att glömma detta lika viktiga som elementära resultat.

Åter till hemsidan