Du har hittat till Kossaboken. Det är en lärobok i lineär algebra som skrevs 1982. Den användes, under ständig omarbetning, som kurslitteratur på YDC-linjerna från hösten 1983 till hösten 2001, varpå jag drog in den, bland annat för att kunna koncentrera mig på betalda arbetsuppgifter.

Från och med hösten 2005 föreligger en ny bok, av Ulf Janfalk. Den har en liknande uppbyggnad, lite utförligare text och raffigare figurer. Att jag idag ändå väljer att lägga ut min bok på weben beror på att den har många inslag som inte går att återfinna i andra böcker överhuvudtaget. Min ambition var aldrig att skriva en bok för en kurs, utan en bok i ett ämne. Kossan skulle innehålla all den lineära algebra man kan stöta på i en civilingenjörsutbildning.

Jag anser för övrigt än idag att böcker snävt anpassade till en kurs är en styggelse. Det ska ingå i skolningen att ta ut och dra samman det väsentliga ur böcker.

Här följer länkar till de olika filerna

Kapitel A till E, pdf.

Kapitel F till J, pdf.

Rättelser, pdf.

Innehåll, pdf.

Register, pdf.

Facit, pdf.

Översikt, pdf.

Vanliga frågor om lineär algebra (och mina böcker)

Åter till P Hackmans hemsida