Föreläsningsplan.
NummerÄmneText
1 Heltal och deras restklasser Judson: 0, 1, 2.1. Svensson: 1.2-1.3.
2 Det enklaste om grupper, sidoklasser, Lagranges sats. J: 2,4,5. S:3,5,6
3 Cykliska grupper, ordningen av element. J: 2,3,5. S:3,4
4 Ringar, kroppar (fields), ideal J: 14-16. S: 13-14 <
5 Homomorfismer och ideal J:14-16. S:13-14, 16, spec. 16.6
6 Entydig faktorisering i P.I.D. J: 14-16. S: 17
7.-8. Kroppar som vektorrum, rotadjunktion. J: 18-19. S: 18, 20
9 Karakteristik, enkla satser om ändliga kroppar. Existens. J:20. S: 13.3, 20 .
10 Ändliga kroppar, entydighet. J:20?
11Frobenius Stencil
12 Grupphomomorfismer och normaldelare (normala delgrupper) J:9.1-9.2.+Th.9.9 i 9.3. S: 10:1-3.
13 Klassekvationen J:12.1-2. S: 12.1-3
14 Gruppers verkan J: 12.3. S: 12.1-3
15 Kinesiska restsatsen, kongruenser CRT,ps --- CRT, pdf
16Kinesiska restsatsen, direkt summa se ovan


Åter till kursens hemsida