Industriell ekonomi

I-linjen inrättades 1969. Inslagen av traditionell ingenjörskonst, naturvetenskap och matematik har specialiserats genom diverse profiler, av vilka den senaste är en datateknisk. Det är slimmade varianter av motsvarande fullskaliga program. Matematiken är dock istortsett densamma som på M-linjen

Man kan av enkätsvaren få intrycket att I-linjen inte riktigt tas på allvar. Dock är inslagen av exempelvis fysik så rudimentära att diskussionen drunknar i de många synpunkterna på Y-, och i någon mån D-, linjens problem. Naturliga länkar, utöver de allmänna, är:

mai (matematik)
ikp (konstruktion och produktion)
ipe (produktionsekonomi)

Åter till tablån