Y-linjen, teknisk fysik och elektroteknik

Denna linje, inrättad 1969, är den matematiktyngsta av alla linjer inom civingutbildningar. Det mesta som specifikt berör denna linje finns under rubrikerna

Lineär Algebra
Analys A och B
Övrig Analys
Geometri
MAI
ISY
IFM
IMT

Åter till tablån