P Hackman Understår Sig

Diverse utgjutelser

Utgjutelse 1: Stringens och moral

Utgjutelse 2: Lära sig utantill?

Utgjutelse 4: Nytt klassamhälle?

Utgjutelse 5: Behövs fackpedagoger?

Utgjutelse 8: Konvergens - mindre "att" och mera "hur".

Utgjutelse 9: Tillbaka till sandlådan!

Utgjutelse 10: Varför föreläsningar?

Utgjutelse 11: Elev eller student?

Utgjutelse 13: "Pedagogisk filosofi i två bokstäver"

Utgjutelse 14: "The teaching of linear algebra", pdf

Utgjutelse 15: Om påstådda och verkliga reformbehov
Apropå Claes Johnsons reaktion på en recension av boken "Dreams of Calculus".

Utgjutelse 17: om modord och mordord

Utgjutelse 19: Individualismen åter? Östgöta Correspondenten 5/11-05

Utgjutelse 20: Matematiken är promiskuös!,
till Y-sektionens 30-årsjubileum. Juli 2001.

Utgjutelse 22: Om matematisk målsättning,
ett bidrag till en kurs (2001) i "Blooms taxonomi".

Utgjutelse 25: Bibliofobi: en onödig sjuka

Åter till P Hackmans hemsida